Specjaliści

Kardiologia

Katarzyna Sienkiewicz

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 2010-2018 pracowała w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha na Gdańskiej Zaspie, gdzie zdobywała zawodowe doświadczenie pracując i dyżurując w Oddziale Kardiologicznym z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym. W 2018r. uzyskała specjalizację w dziedzinie kardiologii. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Obszarem jej zainteresowań jest diagnostyka kardiologiczna w multimodalnym obrazowaniu z uwzględnieniem echokardiografii, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Uczestniczyła w kilkudziesięciu szkoleniach, warsztatach i konferencjach w tematyce obrazowania serca. Obecnie zajmuje się kardiologią ambulatoryjną i kontynuuje naukę w Zakładzie Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu uzyskania specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem badań serca.

W Miwomed udziela konsultacji kardiologicznych i wykonuje badania echo serca.

Języki

angielski