Oferta

Pracuj zdrowo

Pracuj zdrowo to o koncepcja opieki zdrowotnej w miejscu pracy
kierowana dla pracowników, pracodawców, menadżerów,
instytucji zdrowia i placówek edukacyjnych.

Pracuj zdrowo

Oferta

Audyt miejsca pracy

Przystosowanie stanowiska pracy

Analiza oceny ryzyka urazów i dolegliwości narządu ruchu pracowników

Tworzenie programów prewencyjnych zapobiegających urazom,
przeciążeniom i dolegliwościom narządu ruchu w miejscu pracy

Tworzenie programów profilaktyki innych chorób zawodowych

Indywidualne konsultacje fizjoterapeutyczne w miejscu pracy

Ergonomia pracy biurowej, fizycznej i produkcyjnej

Ergonomia stanowisk w homeoffice

Fizjoterapia chorób zawodowych

Wdrażanie do pracy pracowników powracających ze zwolnienia chorobowego

Przystosowanie stanowiska pracy pracowników z dysfunkcją i/ lub niepełnosprawnością

Profilaktyka i leczenie wypalenia zawodowego

Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych kobiet ciężarnych w miejscu pracy

Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych seniorów w miejscu pracy

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 570 820 830 lub na adres e-mail biuro@miwomed.pl.