Ból kręgosłupa i pleców, skrzywienie kręgosłupa

Kręgosłup jest skomplikowaną struktura złożoną z 34 kręgów połączonych ze sobą w sposób ruchomy poprzez stawy. Przestrzeń pomiędzy trzonami wypełniona jest krążkami międzykręgowymi, zwanymi potocznie dyskami. Ich podstawową funkcją jest amortyzowanie wstrząsów i zapewnienie ruchomości sąsiadującym kręgom. Dodatkowo segmenty ruchowe kręgosłupa połączone są aparatem więzadłowych, którego podstawowym celem jest zapewnienie stabilności kręgosłupa.

Każda z wymienionych powyżej struktur może ulec uszkodzeniu bądź zwyrodnieniu co może być bardzo bolesne i wymaga konsultacji lekarza. Najczęściej mamy do czynienia z bólami pleców lub karku, co dotyczy 80% ludzi w przeciągu swojego życia. Najczęstszą przyczyną bólu o niewielkim nasileniu jest niewłaściwa postawa ciała, którą można skorygować w trakcie porady fizjoterapeutycznej.

Bóle pleców często są objawem przeciążenia stawów. W wybranych przypadkach w których leczenie zachowawcze nie daje zadowalających efektów terapeutycznych można wykonać blokadę okołokręgosłupową. Precyzyjne odnerwienie gałązki przyśrodkowej grzbietowego nerwu rdzeniowego zapewni efekt przeciwbólowy, umożliwi wdrożenie fizjoterapii i powrót do normalnego funkcjonowania.

Dyskopatia lędźwiowa lub szyjna dająca objawy bólu pleców lub karku w większości przypadków nie kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. W naturalnym przebiegu choroby dolegliwości z czasem zmniejszają swoje nasilenie i ustępują. Bez odpowiedniej profilaktyki objawy jednak często pojawiają się ponownie. Fizjoterapeuta w naszej klinice umożliwi Państwu zmniejszenie częstości i długości trwania nawrotów choroby oraz zapozna z zasadami ergonomii pracy kręgosłupa w pracy i w czasie wolnym.

„Rwa kulszowa lub barkowa”. W niektórych przypadkach bólowi pleców towarzyszy promieniowanie bólu do nogi lub do ręki. Są to objawy tzw. rwy kulszowej lub barkowej. Każdy przypadek wystąpienia ubytków neurologicznych, czyli niedoczulicy, osłabienia siły mięśniowej lub zaburzeń w oddawaniu moczu lub stolca powinien wzbudzić nasz niepokój i wymaga pilnej konsultacji neurochirurgicznej.

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa może być kolejną przyczyną bólu pleców, która poprzez przerost więzadeł i stawów prowadzi do zwężenia kanału kręgowego i może dawać objawy chromania neurogennego.  Nie każda choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa wymaga leczenia operacyjnego.

Pomoc w bólu

Wielodyscyplinarny zespół w naszej klinice, po przeprowadzonym wywiadzie, badaniu pacjenta i analizie badań radiologicznych zdecyduje i zaproponuje Państwu najlepsze leczenie zgodne z aktualnymi światowymi wytycznymi.

  1. Ból stawów międzykręgowych
  2. Dyskopatia lędźwiowa
  3. Dyskopatia szyjna
  4. Stenoza kanału kręgowego
  5. Złamania kręgosłupa
  6. Guzy pierwotne/wtórne kręgosłupa
  7. Skolioza i inne wady postawy

1. Ból stawów międzykręgowych

Wraz z wiekiem dochodzi do rozwoju choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, przerostu stawów i więzadeł co powoduje ból pleców (szczególnie poranny i po wysiłku), zmniejszenie zakresu ruchów kręgosłupa i redukcję aktywności fizycznej. W celu zmniejszenia dolegliwości bólowych u niektórych pacjentów stosuje się blokady okołokręgosłupowe. W przypadku 2 pozytywnych testów można zakwalifikować pacjenta do zabiegu termolezji.

W trakcie zabiegu termolezji odpowiednia gałązka nerwu zostaje uszkodzona co daje długotrwały efekt przeciwbólowy.

Najczęściej ból stawowy kręgosłupa dotyczy odcinka lędźwiowego oraz stawów biodrowo-krzyżowych.

Celem zabiegu jest blokada gałązki przyśrodkowej grzbietowego nerwu rdzeniowego pod kontrolą aparatu RTG. Przez wprowadzoną w okolicę stawu igłę zostaje podany środek znieczulający oraz glukokortykosteryd.

W trakcie konsultacji lekarz zdecyduje o celowości blokady okołokręgosłupowej i termolezji.

2. Dyskopatia lędźwiowa

dyskopatialedzwiowaW wyniku działania siły lub długotrwałego przeciążenia może dojść do uszkodzenia pierścienia włóknistego, przerwania więzadła podłużnego tylnego i wysunięcia krążka a dokładnie jądra miażdżystego. Powstaje uwypuklenie, które może dawać silny ból pleców bądź objawy tzw. rwy kulszowej.

Najczęściej dyskopatia powstaje w odcinku lędźwiowym na wysokości L5-S1 i L4-L5.
Celem zabiegu jest odbarczenie struktur nerwowych oraz usunięcie fragmentu uwypuklonego dysku techniką mikrochirurgiczną lub endoskopową.

W trakcie konsultacji neurochirurg zdecyduje czy choroba wymaga leczenia operacyjnego.

3. Dyskopatia szyjna

Powstaje uwypuklenie, które może dawać silny ból szyi bądź objawy rwy ramiennej.dyskopatiaszyjnaDyskopatia szyjna jest jedną z oznak zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie szyjnym. Może powodować wiele niepożądanych dolegliwości, przyczyniając się do znacznego obniżenia sprawności i funkcjonowania w codziennym życiu.

Najczęściej dyskopatia w odcinku szyjnym powstaje na poziomach C6-C7, rzadziej C5-C6 kręgosłupa.

W trakcie konsultacji neurochirurg zdecyduje czy choroba wymaga leczenia operacyjnego.

Celem zabiegu jest odbarczenie struktur nerwowych i wykonanie stabilizacji międzytrzonowej metodą ACIF techniką mikrochirurgiczną.

4. Stenoza kanału kręgowego/niestabilność kręgosłupa

stenozakanalukregowegoStenoza kręgosłupa to zwężenie światła kanału kręgowego będące efektem powtarzających się mikrourazów, które doprowadzają do przerostu stawów, więzadeł oraz tworzenia się osteofitów. Stenoza kręgosłupa zazwyczaj staje się klinicznie zauważalna podczas lub po szóstej dekadzie życia. Objawy neurologiczne, jakie są związane z tym schorzeniem, wynikają z ucisku na tkankę nerwową. Typowy pacjent narzeka na powoli narastający ból w krzyżu, pośladkach, udach lub podudziach występujący lub nasilający się podczas chodu. Wraz z postępem choroby coraz mniej ulgi przynosi pozycja siedząca lub leżąca.

Celem zabiegu jest odbarczenie struktur nerwowych i ewentualne wykonanie stabilizacji chorego segmentu kręgosłupa metodą małoinwazyjną.

W trakcie konsultacji neurochirurg zdecyduje czy choroba wymaga leczenia operacyjnego.

5. Złamania kręgosłupa

zlamaniakregoslupaJest wiele klasyfikacji systematyzujących złamania kręgosłupa. W zależności od typu złamania możliwe jest leczenie zachowawcze za pomocą gorsetu ortopedycznego, wykonanie zabiegu wertebroplastyki lub stabilizacja kręgosłupa.

Wertebroplastyka jest jedną z metod leczenia kompresyjnych złamań kręgosłupa i polega na podaniu cementu kostnego do trzonu złamanego kręgu. Celem zabiegu jest uzyskanie poprawy dolegliwości bólowych jak również wzmocnienie złamanego trzonu.

W trakcie konsultacji neurochirurg zdecyduje czy choroba wymaga leczenia operacyjnego.

6. Guzy pierwotne/wtórne kręgosłupa

Guzy kręgosłupa mogą być pierwotne lub wtórne (przerzutowe). Guzy pierwotnie dzielą się jeszcze na zmiany łagodne i złośliwe.
Guzy łagodne z reguły występują u ludzi młodych (20-30 letnich) i najczęściej dają objawy bólu pleców, rzadko skoliozę lub objawy neurologiczne. Tylne elementy są częściej zajęte niż trzon kręgu.

Guzy złośliwe występują u osób starszych (40-60 letnich) i najczęstszym objawem są bóle noce pleców nie ustępujące po środkach przeciwbólowych. Ubytki neurologiczne są częstsze a proces dotyczy z reguły trzonu kręgu.

W trakcie konsultacji zostanie podjęta decyzja czy zmianę patologiczną można obserwować, wykonać biopsję, czy konieczny będzie bardziej rozległy zabieg usunięcia zajętego trzonu i stabilizacji kręgosłupa.

7. Skolioza i inne wady postawy

Skolioza to skrzywienie 3D kręgosłupa z kątem Cobba >10°. O skoliozie mówimy więc tylko wtedy kiedy mamy element ROTACJI kręgów (Angle Trunc Rotation >5°). Bez rotacji/torsji kręgów asymetrię ciała/ kręgosłupa nazwiemy skrzywieniem bocznym, skoliozą funkcjonalną lub inną wadą postawy. Rotacja jest kluczowym elementem w skoliozie: im większy stopień rotacji przy pierwszej diagnozie, tym gorsze rokowanie.

Najczęstszy wzorzec skoliozy: 3D skrzywienie kręgosłupa, zmniejszona kifoza piersiowa (plecy płaskie), asymetria ustawienia dolnych kątów łopatek/ barków, garb żebrowy i/lub wał lędźwiowy, „skośna miednica”.

Skolioza w większości przypadków nie zagraża życiu, często także jest na tyle skompensowana, że asymetria ciała jest słabo zaznaczona a operacja wskazana jest jedynie w dużych skrzywieniach (>50°). Dlaczego zatem ważna jest fizjoterapia w skoliozach?

Intensywne, indywidualne i specyficzne ćwiczenia w skoliozach do momentu zakończenia zrostu kostnego mają na celu ustabilizować i wzmocnić korekcję na tyle, aby skutki deformacji nie były odczuwalne w niedalekiej przyszłości (zmiany zwyrodnieniowe, przeciążenia, bóle kręgosłupa) [Więcej]

Zapisz

Zapisz

Zapisz