Specjaliści

Michał Woźnica  – Neurochirurg

Specjalista neurochirurg, pracuje w Klinice Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Wieloletnie doświadczenie zdobył w Oddziałach Neurochirurgicznych w Niemczech i w Polsce. Doktorat na temat krwawienia podpajęczynówkowego uzyskał w 2008 roku we Freiburgu (Niemcy) z wyróżnieniem: magna cum laude. Posiada specjalizację z neurochirurgii w Polsce i dodatkowo zdał europejski egzamin specjalizacyjny z neurochirurgii EANS w 2016 roku. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych oraz doniesień zjazdowych opublikowanych między innymi w czasopismach Acta Neurochirurgica oraz Rofo. (Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren). Jest stypendystą KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) oraz został nagrodzony „EANS Spine Fellowship” sponsorowanym przez DePuy Synthes.

Główne przedmioty zainteresowań medycznych:
chirurgia kręgosłupa, techniki małoinwazyjne w chirurgii kręgosłupa, neuroonkologia.

Wybrane kursy neurochirurgiczne:

 • Britisch Neurosurgical Trainee Course: 2010-2012
 • 85. Trainingskurs „Mikrochirurgie der Gefäße und Nerven”, Jena, Niemcy: 2010
 • „Anatomische Grundlagen für die Neurochirurgie”, Vogtareuth, Niemcy:2011
 • Hands-On Cadaver Course, INI, Hanover, Niemcy: 2011
 • Techniki Małoinwazyjne w Stabilizacjach Kręgosłupa, Warszawa: 2012
 • Forum Chirurgów Kręgosłupa, Bukowy Dworek: 2013
 • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane: 2014
 • SMISS Global Forum, Miami, USA: 2014
 • Polska Szkoła Neurochirurgii: 2012-2015
 • Europejska Szkoła Neurochirurgii EANS: 2013-2016. Egzamin zdany w 2016.

Języki: angielski, niemiecki

 

Dalia Woźnica

mgr fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorantka w Katedrze Rehabilitacji GUmed. Prezes oddziału pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Wykładowca i szkoleniowiec na kierunku fizjoterapii WSZ w Gdańsku.Uczestniczka wielu konferencji i spotkań dotyczących zagadnień z fizjoterapii. Polem jej zainteresowań zawodowych jest terapia zachowawcza skolioz i innych wad postawy (coroczne spotkania SOSORT, forum praktyków skolioz). Międzynarodowy terapeuta terapii skolioz metodą K.Schroth (ukończony w 2011r kurs podstawowy i rozszerzony w Centrum Intensywnej Terapii Skolioz wg K.Schroth „Asklepios”, Bad Sobernhaim Niemcy). Dziesięcioletni staż pracy, również zagraniczny.

Wybrane kursy:

 • Terapia skolioz wg koncepcji K. Schroth
 • Kinetic Control
 • Terapia skroniowo-żuchwowa’ (Niemcy)
 • Terapia poprzez wspinaczkę wg zasad kinematyki funkcjonalnej’ (Austria)
 • Soft Tissue Manual Therapy & Kinesiotaping’
 • Fitness Instruktor Certificate’ 03.2007, Gdańsk

Języki: angielski, niemiecki

Zapisz

Zapisz