chirurgia-kregoslupa-miwomed

Neurochirurg i chirurgia kręgosłupa – Co powinieneś wiedzieć?

Dzięki zastosowaniu najnowszych metod leczenia likwidujemy przyczynę bólu lub chorobę, która spowodowała uraz lub ból kręgosłupa. Dobry neurochirurg stosując małe cięcie skórne, skraca czas spędzony w szpitalu do minimum (nawet mniej niż 24 godziny). Umożliwiamy w ten sposób powrót do normalnej aktywności w kilka dni po zabiegu. Jednak po zakończeniu leczenia należy się stosować do zaleceń, jakie przekazał neurochirurg. Jeżeli masz problemy z kręgosłupem – przeczytaj uważnie ten tekst i sprawdź w jaki sposób możesz skorzystać na zabiegu u neurochirurga.

Spis treści:

1. Kto to jest neurochirurg i za co odpowiada?

Neurochirurdzy to wysoko wyspecjalizowani lekarze medycyny, którzy są przeszkoleni w zakresie:

 • sztuki chirurgicznej
 • oceny zaburzeń neurologicznych
 • diagnozowania zaburzeń neurologicznych
 • leczenia chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
 • rekonwalescencji i rehabilitacji pacjenta

W oparciu o badania potwierdzające daną diagnozę – neurochirurg wykonuje zabiegi operacyjne, których celem jest usunięcie przyczyn zaburzeń neurologicznych. Mowa o zaburzeniach, które powodują zaburzenia prawidłowego działania lub miejscowe bóle i ograniczenia ruchowe.
Neurochirurg wykorzystuje dosyć inwazyjne metody, które przyjmują najczęściej formę operacji lub krótkiego zabiegu. Poziom ingerencji zależny jest od stopnia skomplikowania danego schorzenia.

2. Na jaka opiekę mogę liczyć ze strony neurochirurga?

Opieka neurochirurga obejmuje:

 • okres przedoperacyjny
 • operację
 • okres pooperacyjny, czyli rekonwalescencję, rehabilitację do momentu powrotu do zdrowia (na tyle na ile to możliwe)

3. Czy neurochirurg może mi pomóc na każdym odcinku kręgosłupa?

Tak, neurochirurg może pomóc na każdym odcinku kręgosłupa – jednakże wszystko zależy od przypadku danego pacjenta i czy interwencja neurochirurga jest potrzebna.

Kręgosłup człowieka dzieli się na 5 odcinków:

 • szyjny obejmujący: 7 kręgów szyjnych; C1–C7
 •  piersiowy obejmujący: 12 kręgów piersiowych; Th1–Th12
 •  lędźwiowy obejmujący: 5 kręgów lędźwiowych; L1–L5
 •  krzyżowy obejmujący: 5 zrośniętych kręgów krzyżowych
 •  guziczny obejmujący: 4–5 zrośniętych kręgów guzicznych
Odcinki kręgosłupa

4. Jakie są najczęstsze interwencje neurochirurgiczne na kręgosłupie?

Neurochirurdzy przeprowadzają szereg rozmaitych interwencji, jednak najczęstsze zabiegi i operacje to:

 • termolezja – metoda termiczna leczenia bólu przewlekłego kręgosłupa
 • kriolezja – w uproszczeniu to zamrożenie nerwu
 • stabilizacja kręgosłupa szyjnego
 • stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego

5. W jaki sposób neurochirurg decyduje o metodzie leczenia?

Decyzja jest podejmowana na podstawie dokonanego wywiadu z pacjentem, dokładnych oględzinach sytuacji oraz wstępnego dochodzenia przyczyn oraz skutków obecnego stanu pacjenta. Wywiad z pacjentem jest uzupełniany badaniami i obrazami diagnostycznymi wzbogaconymi o precyzyjne opisy, na podstawie których specjalista stawia diagnozę, która ostatecznie determinuje metodę leczenia operacyjnego lub zachowawczego.

Naturalnie gdy opcji jest wiele, przedstawiane są one pacjentowi, który na podstawie przedstawionych informacji (badań, ich zalet i wad) we własnym zakresie może dokonać wyboru jednej z metod leczenia zalecanych przez specjalistę.

6. Jakie badania diagnostyczne może mi zlecić neurochirurg?

O tym jakie badania zostaną zlecone zależy od przeprowadzonego wywiadu z pacjentem w którym zgłasza swoje dolegliwości np.  drętwienia / mrowienia kończyn, zawroty i bóle głowy, uciski, zaburzenia koncentracji lub pamięci, omdlenia, niedowłady, zaburzenia widzenia lub słyszenia – wymagają dokładnego określenia przyczyny ich występowania, dlatego niezwykle istotna jest rola badań i precyzyjnej diagnostyki oraz opisu ich wyników.

Do zlecanych badań kręgosłupa należą:

 • Testy kliniczne wykonywane przez Lekarza podczas wizyty
 • tomografia komputerowa
 • rezonans magnetyczny
 • badania ultrasonograficzne
 • RTG
 • pozytonowa tomografia emisyjna, czyli badanie metabolizmu komórek
  chorobowych pozwalające na wczesne rozpoznanie
 • magnetoencefalografia, czyli rejestracja i analiza pola magnetycznego mózgu
 • badania laboratoryjne włącznie z pobraniem płynu mózgowego

Może Cię również zainteresować: