Neuropsychologia kliniczna– Czym się zajmuje? Jaka jest różnica między Neuropsychologią, a Psychologią Kliniczną?

Neuropsychologia jest specjalizacją kliniczną. Bada związek między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem człowieka. Stosuje liczne testy i metody eksperymentalne. Diagnoza neuropsychologiczna umożliwia ocenę procesów intelektualnych i ich stopnia osłabienia z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Pozwala stwierdzić czy obserwowane problemy w zachowaniu pacjenta są skutkiem uszkodzenia tkanki mózgowej, czy też wynikają z powodów emocjonalnych.

Spis treści:

1. Co to jest Neuropsychologia Kliniczna?

Neuropsychologia to gałąź psychologii klinicznej, która bada, w jaki sposób mózg i układ nerwowy wpływają na to, jak funkcjonujemy na co dzień. Neuropsychologia stara się zrozumieć, w jaki sposób różne składniki mózgu są w stanie wykonywać swoją pracę. Neuropsychologia kliniczna wykorzystuje różne metody oceny w celu ustalenia funkcji i dysfunkcji i stosuje tę wiedzę do oceny, leczenia i rehabilitacji osób z podejrzeniem lub wykazaniem problemów neurologicznych lub psychologicznych.

2. Czym zajmuje się Neuropsychologia Kliniczna?

Neuropsychologia kliniczna zajmuje się: uszkodzeniami mózgu powstałych ( np. na skutek wypadków), skutkami udarów, powikłaniami po operacjach na mózgu oraz konsekwencjami chorób neurodegeneracyjnych, do których należy stwardnienie rozsiane choroba  Alzheimera oraz Parkinsona. Oprócz tego Neuropsycholog Kliniczny zajmuje się takimi schorzeniami jak:

 • Zaburzenia uczenia się
 • Pacjenci z zaburzeniami mowy o typie afazji
 • Zaburzenia nadpobudliwości
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia endokrynologiczne
 • Demencja
 • Epilepsja
 • Zaburzenia napadowe
 • Nieprawidłowości chromosomów płciowych
 • Zespół Klinefeltera
 • Choroby neuronów ruchowych
 • Wstrząs sportowy
 • Urazowe uszkodzenie mózgu
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • 3. Jaki jest cel Neuropsychologii Klinicznej?

  Neuropsychologia ma na celu zrozumienie relacji między mózgiem z jednej strony, a „umysłem” i kontrolą behawioralną z drugiej. Innym celem neuropsychologii jest dokładne opisanie deficytów poznawczych i ich nasilenia. Nawet jeśli przyczyna dysfunkcji poznawczych jest jasna (np. Urazowe uszkodzenie mózgu) lub zmiany są widoczne na obrazowaniu, poznawcze i behawioralne objawy uszkodzenia neuronów mogą być niejednorodne.

  4. Co ocenia Neuropsycholog Kliniczny?

  Ocena ta polega na ocenie funkcjonowania mózgu. Ocena obejmie wywiad i pytania, które pomogą nakreślić wydajność w codziennych zadaniach, jak również zidentyfikować problemy z pamięcią i zdrowiem psychicznym. Wywiad obejmie również informacje na temat objawów, historii medycznej i leków, które pacjent przyjmuje. Skany mózgu, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny, mogą również pomóc neuropsychologowi w postawieniu diagnozy. Ocena obejmuje różne rodzaje standaryzowanych testów do pomiaru wielu obszarów funkcjonowania mózgu, w tym:

 • pamięć
 • zdolności poznawcze
 • osobowość
 • rozwiązywanie problemów
 • rozumowanie
 • emocje
 • osobowość
 • 5. Do czego służy ocena Neuropsychologii Klinicznej?

  Ocena neuropsychologiczna ma na celu rozszerzenie badania neurologicznego o:

 • 1) dostarczenie ważnych informacji dla diagnostyki różnicowej i rokowania
 • 2) identyfikacja deficytów poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych choroby lub urazu oraz scharakteryzowanie ich nasilenia
 • 3) potrzeby interwencyjne i funkcjonalne, takie jak kierowanie leczeniem za pomocą wyników testów w celu wyboru skutecznych strategii rehabilitacji, określanie zdolności funkcjonalnych i zdolności podejmowania decyzji dotyczących decyzji dotyczących poziomu opieki, zdolności prowadzenia pojazdów i pracy, ocena poznawczych skutków ubocznych leków oraz ustalanie kandydatury do zabiegów chirurgicznych
 • 4) monitorowanie zmian poznawczych i skuteczności leczenia w czasie. Ocena neuropsychologiczna jest również często stosowana w warunkach kryminalistycznych i badaniach neurologicznych
 • 6. Jaka jest różnica między Neuropsychologią, a Psychologią Kliniczną?

  Psychologia kliniczna służy do diagnozowania i leczenia problemów emocjonalnych, osobowościowych i behawioralnych. Odpowiada za pracę nad problemami t.j: depresja czy lęki. Pokazuje sposoby pracy nad zaburzeniami behawioralnymi np. nadpobudliwość. W dziedzinie zapobiegania psychologia kliniczna odpowiada za nauczanie takich umiejętności, jak:

 • Strategie radzenie sobie w złożonych sytuacjach
 • Umiejętności społeczne
 • Zrozumienie i kontrola emocji
 • Neuropsychologia służy do oceny funkcji poznawczych i emocjonalnych związanych z zaburzeniami mózgu. Opracowuje także procesy rehabilitacji wyższych funkcji, aby osoba mogła rozwinąć autonomię i utrzymać jakość życia. Dlatego neuropsycholog zwykle koncentruje się na osobach mających problemy z: pamięcią, uwagą, mową i funkcjami wykonawczymi. Bada również aspekty poznawcze związane z chorobami psychicznymi t.j: schizofrenia czy zaburzenie obsesyjno-kompulsywne.

  7. Jak wygląda rehabilitacja Neuropsychologiczna?

  Neuropsycholog prowadzi działania terapeutyczne t.j: trening poznawczy, specjalistyczne ćwiczenia – służące do redukowania objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, które powstały w wyniku organicznego uszkodzenia mózgu. Rehabilitacja ma za zadnie ułatwić pacjentowi powrót do samodzielnego funkcjonowania. Wśród obszarów działania rehabilitacji neuropsychologicznej wymienić należy m.in.:

 • trening pamięci w przypadku chorych z zespołem amnestycznym, otępieniami
 • rehabilitacja zaburzeń mowy wśród pacjentów z afazją
 • ćwiczenia koncentracji uwagi i funkcji wykonawczych
 • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, np. w pomijaniu stronnym
 • Z pomocy neuropsychologa w obrębie diagnozy i terapii neuropsychologicznej mogą skorzystać także dzieci:z chorobami ogólnorozwojowymi m.in. autyzm, zespół Aspergera, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, z trudnościami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią, akalkulią, z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD), dzieci przedwcześnie urodzone. Czas badania neuropsychologicznego przeważnie zamyka się 2-3 spotkaniach diagnostycznych sześćdziesięciominutowych.

  Może Cię również zainteresować: